Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wymagane dokumenty:
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Opłaty:
Wolne od opłat.

Termin załatwienia sprawy:
30 dni.

Tryb odwoławczy i opłaty:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Łambinowice w terminie 14 dni.
Wolne od opłaty.

Uwagi:
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT z zakupu paliwa.