OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁAMBINOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI [...] NA 2020 ROK"

× Wyszukaj w serwisie
Prev