Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Wybory Samorządowe 2024
  Data modyfikacji: 28-02-2024 15:03
 2. Budowa instalacji do magazynowania i przetwarzania wybranych grup odpadów w systemie PUK na terenie działek ewidencyjnych 480/51, 480/52 i 480/55 obręb ewidencyjny Łambinowice Gmina Łambinowice
  Data modyfikacji: 26-02-2024 08:30
 3. Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Łambinowice w dniu 29.02.2024 r.
  Data modyfikacji: 23-02-2024 14:20
 4. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024r.
  Data modyfikacji: 21-02-2024 10:07
 5. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łambinowice w rejonie ulicy Szkolnej, Powstańców Śląskich, 1 Maja.
  Data modyfikacji: 20-02-2024 13:43
 6. Nabór na samodzielne stanowisko ds. inwestycji komunalnych
  Data modyfikacji: 20-02-2024 10:54
 7. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łambinowice „Fotowoltaika III” przedłożony do zaopiniowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
  Data modyfikacji: 16-02-2024 15:21
 8. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łambinowice „Fotowoltaika I” przedłożony do zaopiniowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
  Data modyfikacji: 16-02-2024 15:11
 9. Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Skoroszyce dotyczące przesięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46 w wariancie 2”
  Data modyfikacji: 16-02-2024 13:12
 10. Ogłoszenia różne
  Data modyfikacji: 16-02-2024 13:10