Gmina Łambinowice realizuje operację pn. "Poprawa stanu zabytkowego obiektu dawnego kasyna oficerskiego zlokalizowanego w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach (obecnie siedziba GOKSiR)"

× Wyszukaj w serwisie
Prev