Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2019

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany statutów wszystkich sołectw gminy Łambinowice

  1. PDFObwieszczenie Wójta Gminy Łambinowice z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łambinowice. (261,52KB)
  2. PDFZarządzenie nr 0050/93/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw gminy Łambinowice (477,39KB)
  3. PDFFormularz do składania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu (297,14KB)
  4. DOCXUchwała nr (projekty) Rady Gminy Łambinowice zmieniająca uchwałę nr XIX/161/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw (22,37KB)