Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2019

PDFBilans z wykonania budzetu jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok.pdf (135,02KB)
PDFRachunek zysków i strat za 2019 rok.pdf (143,93KB)
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok.pdf (129,16KB)
PDFSprawozdanie Rb-27S za 2019 rok z wykonania planu dochodówbudżetowych jst.pdf (888,80KB)
PDFSprawozdanie Rb-28S za 2019 rok z wykonania planu wydatków budżetowych.pdf (1,39MB)
PDFSprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2019.pdf (199,77KB)
PDFSprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2019.pdf (200,20KB)
PDFSprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2019.pdf (200,29KB)
PDFSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁAMBINOWICE ZA 2019 ROK.pdf (1,39MB)
PDFSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOKSiR ZA 2019 ROK.pdf (183,79KB)
PDFINFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY łAMBINOWICE 2019 ROK.pdf (177,94KB)

PDFBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2019 rok.pdf (89,26KB)
PDFSprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2019 rok.pdf (200,47KB)
PDFSprawozdanie Rb-PDP za 2019 rok.pdf (154,41KB)
PDFSprawozdanie Rb-ST za 2019 rok.pdf (115,79KB)
PDFSprawozdanie Rb-Z za 2019 rok.pdf (105,80KB)
PDFSprawozdanie Rb-N za 2019 rok.pdf (263,72KB)
PDFSprawozdanie Rb-UZ za 2019 rok.pdf (249,78KB)
PDFINFORMACJA DODATKOWA - 2019 OGÓŁEM.pdf (272,50KB)


PDFRIO Opole - uchwała nr 97/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łambinowice za 2018 r. (865,84KB)