Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Ośrodek Pomocy Społecznej Elwira Iberat ul. Tadeusza Zawadzkiego 33
48-316 Łambinowice
tel/fax (77) 4311 683
e-mail opslambinowice@op.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej Andrzej Mikucki ul. Tadeusza Zawadzkiego 33
48-316 Łambinowice
tel. (077) 4 311 317
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Jolanta Mierzyńska ul. Muzealna 1
48-316 Łambinowice
tel. (077) 4 311 635
e-mail: oklam@op.pl
Gminna Biblioteka Publiczna Bernadeta Tokarczyk ul. Muzealna 1
48-316 Łambinowice
tel. (077) 4 311 635
e-mail: oklam@op.pl
Zespół Ekonomiczno-Administacyjny Oświaty

Monika Matusiak

ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel. (077) 4 311 300, 4 311 301, wew. 207
e-mail: zeao@center.net.pl

Przedszkola prowadzone przez Gminę Łambinowice:

Nazwa przedszkola

Dyrektor Adres Kontakt
Publiczne Przedszkole w Łambinowicach mgr Barbara Ojrzanowska ul. Szkolna 18
48-316 Łaminowice
przedszkole.lam@gmail.com

(77) 4-311-451
Publiczne Przedszkole w Lasocicach mgr Renata Pępek Lasocice 82
48-315 Jasienica Dolna
pepek.renata@gmail.com
(77) 4-359-692

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Łambinowice:

Nazwa szkoły

Dyrektor Adres Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łambinowicach mgr Jarosław Figiel ul. Obozowa 13
48-316 Łambinowice
splambinowice@cemter.net.pl
(77) 4-311-364
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielicach mgr Janusz Czerniak

Bielice 102
48-316 Łambinowice

pspbielice@o2.pl
janusz.cz@op.pl
(77) 4-311-458
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy Dolnej mgr Joanna Bogusławska-Koralik Jasienica Dolna 156
48-315 Jasienica Dolna
www.spjasienicadolna.szkolnastrona.pl
joanna-b-k@o2.pl
(77) 4-359-627