Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego. Warunkiem skorzystania z takiej formy dostarczenia dokumentów jest posiadanie konta na platformie epuap www.epuap.gov.pl (konto jest bezpłatne) oraz posiadanie ważnego, kwalifikowanego podpisu cyfrowego.
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu (pon. 8:30 - 16:30, czw. - pt. 7:30 - 15:30) do Sekretariatu Urzędu mieszczącego się w pok. 15, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice. Dokumenty mogą być umieszczone na następujących nośnikach danych:

a) Pamięc masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0
b) Płyta CD-RW/DVD - RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades - Bes
  2. Akceptowane formy załączników to: doc, rtf, xls, txt, gif, tif, bmp, jpg, pdf, zip, zipx.
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe, będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.