OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łambinowice w rejonie ulicy Szkolnej, Powstańców Śląskich, 1 Maja.

× Wyszukaj w serwisie
Prev