ZARZĄDZENIE Nr 0050.198.2023 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

× Wyszukaj w serwisie
Prev