ZARZĄDZENIE Nr 0050.173.2023 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 07 listopada 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice w trybie przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu

× Wyszukaj w serwisie
Prev