Gminny Program Rewitalizacji - raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łambinowice

× Wyszukaj w serwisie
Prev