Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rodzaje zabiegów

Zabiegi wykonywane są od poniedziałku do piątku w godz. od  7.30 do 14.00

Kinezyterapia

 • Indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacyjne i manipulacyjne) – nie mniej niż 30 minut
 • Ćwiczenia wspomagane – minimum 15 minut

pionizacja

 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem – minimum 15 minut
 • Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem – minimum 15 minut
 • Ćwiczenia izometryczne – minimum 15 minut
 • Nauka czynności lokomocyjnych – minimum 15 minut

wyciągi

 • Inne formy usprawniania (kinezyterapia) – minimum 15 minut

Masaż 

 • Masaż suchy – częściowy – minimum 20 minut na jednego pacjenta, w tym min. 15 minut czynnego masażu 
 • Masaż limfatyczny ręczny – leczniczy
 • Masaż limfatyczny mechaniczny – leczniczy

Elektrolecznictwo

 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • prądy diadynamiczne
 • prądy interferencyjne
 • prądy TENS
 • prądy TRAEBERTA
 • prądy KOTZA
 • ultra dźwięki miejscowe
 • ultra fonoforeza

Leczenie prądem elektromagnetycznym

 • impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości

Światłolecznictwo i termoterapia

 • naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym i/lub ultrafioletowym - miejscowe 
 • hydrocollator