Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2023

PDFOpinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok.pdf (549,04KB)
PDFOpinia RIO do wniosku Kom.rew.RG Łce o udzielenie absolutorium Wójktowi Gminy z wyk.budżetu za 2022 rok.pdf (366,16KB)
PDFOpinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego do kwoty 1 600 00000 zł.pdf (581,32KB)