Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trwają prace modernizacyjne Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę miejscowości Łambinowice, Sowin, Wierzbie, Budzieszowice, Okopy, Bielice, Malerzowice, Szadurczyce i Dworzysko

Informacja odnośnie zakresu planowanych i realizowanych prac na wodociągu Łambinowice oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej z tej stacji uzdatniania wody. (SUW Łambinowice zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Łambinowice, Sowin, Wierzbie, Budzieszowice, Okopy, Bielice, Malerzowice, Szadurczyce i Dworzysko)

Aktualnie wykonywane są prace w obrębie stacji wodociągowej w Łambinowicach. Remont i modernizacja obejmuje:

–        wymianę pomp głębinowych z orurowaniem,

–        wymianę zasuw, manometrów i wodomierzy oraz włazów w komorach studni,

–        wymiana zestawu aeracji oraz filtrów odżelaziaczy i odmanganiaczy na nowe instalacje,

–        kompletna wymiana orurowania stacji, montaż armatury do pomiaru ciśnienia i poboru próbek wody na filtrach i zestawie hydroforowym, montaż armatury do poboru próbek wody na rurociągach ze studni,

–        montaż nowego zestawu hydroforowego,

–        montaż nowej instalacji chlorowania,

–        automatyczne sterowanie ciągiem technologicznym uzdatniania wody i zestawem tłoczącym wodę do sieci wodociągowej,

–        system wizualizacji i nadzoru urządzeń SUW,

–        budowa dodatkowego zbiornika wody uzdatnionej oraz remont istniejących zbiorników,

–        wymiana instalacji elektrycznej i rozdzielni głównej,

–        wdrożenie systemu kompensacji energii biernej,

–        wyposażenie SUW w awaryjny agregat prądotwórczy.

Prace remontowe i modernizacyjne na SUW Łambinowice będą zakończone w połowie roku 2023.

            Dodatkowo z dniem 02.02.2023 r. uruchomiono instalację, która poprawi jakość wody na sieci wodociągowej – instalacja zapobiega wtórnemu zanieczyszczaniu wody oraz poprawia jej jakość (obniża twardość wody – zmniejsza ilość kamienia, obniża zawartość żelaza i manganu).

 

Wójt Gminy Łambinowice

/-/ Tomasz Karpiński