Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut Jednostki Samorządu Terytorialnego

PDFUchwala Nr XL.318.2018.pdf (439,71KB)
Statut gminy określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy.
Uchwalanie statutu należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

PDFUchwała nr XXV/210/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łambinowice.pdf (544,18KB)
PDFUchwała nr XXIX/191/2005 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łambinowice.pdf (277,78KB)
Brak opisu obrazka