Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Łambinowice w dniu 29.02.2024 r.

DOCXProponowany porządek obrad LXXVIII sesji.docx (14,23KB)
DOCZ A W I A D O M I E N I E.doc (52,00KB)