Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zwierzęta bezdomne

DOCXwniosek o sfinansowanie sterylizacji przez Gminę.docx (23,54KB)

PDFProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (47,39KB)
PDFUchwała nr XIII/102/2016 Rady Gminy Łambinowice dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łambinowice w roku 2016 (219,88KB)
PDFUchwała nr XVI/134/2016 Rady Gminy Łambinowice dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XIII/102/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łambinowice w roku 2016. (68,32KB)
PDFUchwała Nr XXV/197/13 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łambinowice w 2013 roku (35,39KB)

Osoby do kontaktu:

  •  Katarzyna Wróbel - tel. 664 150 186[
  •  Bogusław Ceglarek - tel. 728 318 033
  •  Agnieszka Krzyżanowska - tel. 502 561 219

Ponadto informujemy, że w biurze nr 5 dostępne są do pobrania metalowe identyfikatory dla zwierząt.