Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stowarzyszenia i związki członkowskie

PDFUchwała nr XXII/143/93 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 kwietnia 1993 r. w sprawie przystąpienia Gminy Łambinowice do Związku Gmin Śląska Opolskiego i przyjęcia Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego (156,65KB)
PDFUchwała nr III/22/94 Rady Gminy Łambinowice z dnia 2 września 1994 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Łambinowice w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego (44,22KB)