Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2021

PDFUchwała Nr XLI.313.2021 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 grudnia 2021 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024.pdf (2,48MB)
PDFUchwała WPF z 25 listopada 2021.pdf (2,50MB)

PDFUchwała Nr Nr XXXVIII.294.2021 z 26 października 2021 w sprawie zmiany WPF.pdf (2,47MB)
PDFUchwała WPF Nr XXXVII2021 z dnia 16 września 2021.pdf (2,53MB)
PDFUchwała Nr XXXVI.284.2021 z dnia 29.07.2021.pdf (2,44MB)
PDFUchwała Nr XXXV.282.2021 Rady Gminy Łambinowice z 8 lipca 2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024.pdf (2,14MB)
PDFUchwała RG z dnia 24 czerwca 2021 r.pdf (2,47MB)
PDFUchwała Nr XXXIII.266.2021 Rady Gminy z dnia 27 maja 2021 w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2024.pdf (2,21MB)
PDFUchwała WPF Rady Gminy z 29 kwietnia 2021.pdf (2,34MB)
PDFUchwała WPF - Rady Gminy z dnia 25 marca 2021.pdf (2,18MB)
PDFUchwała nr XXX.232.2021 w sprawie zmiany wpf na lata 2021-2024.pdf (3,24MB)