Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2018

PDFUchwała nr XXX/253/2017 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 (12,09MB)
PDFUchwała nr XXXII/264/2018 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 (5,60MB)
PDFUchwała nr XXXIII/268/2018 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 (4,62MB)
PDFUchwała nr XXXIV/273/2018 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 (4,41MB)
PDFUchwała nr XXXV/282/2018 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 (4,61MB)
PDFZarządzenie nr 0050/75/2018 Wójta Gminy w Łambinowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 (4,14MB)
PDFUchwała nr XXXVIII/304/2018 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 (4,53MB)

PDFUchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2018 r. z sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2022 (12,83MB)