Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2018

PDFWniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (633,70KB)
PDFZałącznik nr 1 - Uzasadnienie kwoty dofinansowania wraz z wykazem planowanych do zakupienia pomocy dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów dla Szkoły Podstawowej w Jasienicy Dolnej prowadzonej przez Gminę Łambinowice w 2018 r. (1,87MB)
PDFZałącznik nr 1 - Specyfikacja produktów do wyposażenia pomieszczeń szkolnych (1,85MB)
PDFZałącznik nr 2 - Informacja o wykonaniu wydatków bieżących na zadania oświatowe i wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej oraz dotacji w Gminie Łambinowice w 2017 r. (512,89KB)
PDFInformacja MRiF o kwocie subwencji na 2017 r. (1,13MB)