Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Formularze do pobrania

PDFZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 2018 (183,45KB)
PDFZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 2018 (150,17KB)
PDFZgłoszenie pobytu stałego (154,01KB)
PDFZgłoszenie pobytu czasowego (156,75KB)
PDFZgłoszenie pobytu stałego (154,01KB)
PDFZgłoszenie pobytu czasowego (156,75KB)
PDFWniosek o nadanie numeru PESEL (784,82KB)
PDFWniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców (133,50KB)
PDFPisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do Rejestru Wyborców (124,97KB)
PDFWniosek o dopisanie do spisu wyborców (168,24KB)
PDFWniosek o dopisanie do spisu wyborców (dla żołnierzy i innych służb) (93,56KB)
PDFFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego DOF2 (71,17KB)
PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego (433,86KB)