Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia Rynku Pracy OF PN 2020

PDFObwieszczenie Burmistrza Nysy (847,96KB)
PDFUchwała nr XIV_113_2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 (596,62KB)

PDFZałącznik do uchwały (31,33MB)
PDFRaport z badań ilościowych (1,61MB)
PDFRaport z badań jakościowych przeprowadzonych w I etapie opracowania (400,72KB)

UCHWAŁA NR LXII/427/2023 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia materiału z monitoringu realizacji poszczególnych celów operacyjnych Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.