Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia Rozwoju Społecznego OF PN 2020

PDFObwieszczenie Burmistrza Nysy (863,05KB)
PDFUchwała nr XIV/116/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku. (602,07KB)

UCHWAŁA NR LXII/426/2023 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia materiału z monitoringu realizacji poszczególnych celów operacyjnych Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.