Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia Rozwoju OF PN 2020

PDFObwieszczenie (1,33MB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko (6,67MB)
PDFStrategia Rozwoju OF PN2020 (5,05MB)
PDFUchwała nr XIV/117/2016 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku (593,60KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz uwag (733,31KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Lista Partnerów (728,79KB)
PDFPodsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyski 2020 na lata 2016 - 2026 z perspektywą do 2030 roku" (2,39MB)

UCHWAŁA NR LXII/425/2023 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia materiału z monitoringu realizacji poszczególnych celów operacyjnych Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.