Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia rozwoju transportu OF PN 2020

PDFObwieszczenie Burmistrza Nysy (531,01KB)
PDFObwieszczenie - Strategia Transportu (467,18KB)
PDFStrategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie (6,45MB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko (5,94MB)
PDFFormularz wnoszenia uwag do strategii (181,13KB)
PDFUchwała nr XIV/115/2016 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku. (607,33KB)
PDFWyciąg ze strategii rozwoju transportu obszaru funkcjonalnego (4,30MB)
PDFRaport z konsultacji z dnia 19.02.2016 roku (2,86MB)
 

UCHWAŁA NR LXII/428/2023 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia materiału z monitoringu realizacji poszczególnych celów operacyjnych Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.