Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminna Biblioteka Publiczna

Adres:

ul. Muzealna 1
48-316 Łambinowice
tel. (077) 4 311 635
e-mail: 

Kierownik: TOKARCZYK BERNADETA

Link do strony internetowej GBP

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek, środa, czwartek: od godz.10,00 do godz.17,00
 • wtorek, piątek: od godz.11,00 do godz.18,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Łambinowicach jest gminną instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Łambinowice.
Biblioteka zapewnia dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji mieszkańcom gminy.
Służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności gminnej, upowszechnianiu wiedzy i kultury.
Do zadań Biblioteki należy w szczególności:

 • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 • popularyzacja książek i czytelnictwa,
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych w miejscu, wypożyczanie ich czytelnikom oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • organizowanie czytelnictwa, udostępnianie materiałów osobom niepełnosprawnym,
 • prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
 • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
 • doskonalenia form i metod pracy bibliotecznej.

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.