Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia

PDFTaryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków obowiązująca od 22 maja 2018 r. na terenie Gminy Łambinowice.pdf (299,36KB)
PDFWazna informacja dotyczaca zmiany organizacji pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łambinowiccah..pdf (43,98KB)