Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważne instytucje

Pogotowie Ratunkowe   tel: 999
Ochotnicza Straż Pożarna ul. Tadeusza Zawadzkiego tel: 998, 77 4 311 314
Dzielnicowi Policji w Łambinowicach ul. Tadeusza Zawadzkiego tel: 997, 77 4 344 359
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Mickiewicza tel. 77 4 311 317
Pogotowie Energetyczne
Posterunek Energetyczny
ul. ul. 1 Maja tel: 991, 77 4 311 367
Urząd Pocztowy ul. Dworcowa tel. 77 4 311 330 lub 320

OGÓLNY TELEFON ALARMOWY
FUNKCJONUJĄCY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

112